top of page
  • skopje2028

Скопје 2028 на АКТО Агора

Updated: Apr 27, 2021


Во рамки на програмата „АКТО Агора – Заборавете на старите кавги“ одржана на 5.12.2020, Виолета Качакова го претстави процесот на кандидатурата на град Скопје за Европската престолнина на културата (ЕПК) за 2028 година. во нејзината презентација таа потенцираше дека процесот е долг и комплексен, и дека во основа има за цел да генерира позитивни долгорочни промени, како во културниот сектор, преку создавање континуитет во креирање на културните програми, така и за граѓаните преку подобрување на квалитетот на животот (вклучувајќи теми како животна средина, јавен простор, едукација и нивно интерсекторско поврзување со културата).


Програма


Видео


8 views
bottom of page