top of page
  • skopje2028

Скопје 2028 на “Центарот на градот Скопје”

Updated: Apr 27, 2021


“Центарот на градот Скопје” е вториот настан од серијата ,,Дијалози СК2028", ,,Центарот на градот Скопје" се одржа на платформата Zoom, во организација и модерација на Дејан Ивановски, Максим Наумовски и Павел Вељаноски. Еден од говорниците беше и Оливер Мусовиќ, ликовен уметник и претставник на тимот кој работи на канидатурата на Скопје за Европски град на културата за 2028 година, кој зборува за припремите за кандидатурата, предизвиците и очекувањата.33 views
bottom of page