top of page
  • skopje2028

Зборник од меѓународната конференцијата

Updated: Mar 14, 2020

Зборникот на текстови и презентации од меѓународната конференција „СКОПЈЕ 2028 - Град кандидат за Европска престолнина на културата“ оддржана во Скопје, во ноември 2018 година, сега, покрај печатеното издание е достапен за преземање во електронска форма (PDF, 10.7MB) на веб страницата на СКОПЈЕ 2028 www.skopje2028.mk во секцијата „Превземања“. Зборникот е двојазичен - македонски и албански, со резиме на англиски.100 views
bottom of page